ข้อเท็จจริงที่ควรทราบ
  • 2 กันยายน 2017 15:58
  • 12
  • 0
  ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อไปนี้ เป็นข้อสงสัยปัญหากังขา ซึ่งบางท่านทราบแล้ว และบางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อให้คนไทยตาสว่างเข้าใจ และสนับสนุนคนไทยด้วยกันเอง ในทางที่ถูกต้องชอบธรรม ประเทศไทยจะได้เจริญก้าวหน้า คนจีนมักเหยียดหยามว่า ประเ
อ่านต่อ